Tetra Sweet
Tetra Sweet

Tetra Sweet

Mükemmel Performans.Mükemmel Olgunlaşma.Mükemmel Sindirilebilirlik.Mükemmel Dayanıklılık.Mükemmel Besleyicilik.

Ürün Özellikleri

TETRASWEET yüksek derecede adaptasyon kabiliyetine sahip,hızlı tesisleşen tetraploid çok yıllık çim çeşididir.

TETRASWEET yaygın olarak kardeşlenir ve kapatması hızlıdır.Buda TETRASWEET bütün yem üretim tiplerinde mükemmel birseçim yapar.

TETRASWEET sıklıkla otlatılabilir, bu TETRASWEET’ i otlatma içintercih edilen bir çeşit yapar.

TETRASWEET yüksek derecede sindirilebilirdir. Bu hayvan performansıarttırır ve dolayısıyla ile üreticinin karını da arttır.

Tarımsal Denemelerde;

  • Hızlı olgulaşma,
  • Yüksek sindirilebilirlik,
  • Yüksek sezon uzun verim,
  • Mükemmel kış dayanımı,
  • Yüksek enerji çimi,
  • Güçlü yeniden gelişim,
  • Yaprak hastalıklarına karşı dayanıklıdır.

Uygulama;

TETRASWEET geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Süt vebesi hayvancılığı, koyun üretimi ve düzgün yönetimle at yetiştiriciliğindekullanılabilir. TETRASWEET silaj, yeşil ve kuru ot olarak kullanılabilir.TETRASWEET kurulu tesislerin yenileştirilmesi içinyonca ile beraberde kullanılabilir

TETRASWEET otlatmada veya kuru ot üretiminde baklagillere enuygun çeşittir. İdeal yetişme baharda ve sonbaharda sağlanır,

TETRASWEET baklagillerle iyi bir şekilde karıştırılabilir ve yüksekderecede lezzetlidir. Rotasyonlu otlatma verimi arttırmakta ve iyibir hayvan performansını devam ettirmektedir.

TETRASWEET üretici kazancını arttıran yüksek verimli kaliteli birürün sağlar.
ŞİRKETLER
Akademi_Tohum
Magrogen