• Otlatma için çok uygundur.
  • Mükemmel besleyicidir.
  • Yem değeri yüksektir.
  • Dönüşümlü otlatma sırasında üretkendir.
  • Kaliteli kuru ot üretimi sağlar.
  • Ağır trafiğe toleranslıdır.
  • Mükemmel büyüme performansına sahiptir.
  • Son derece lezzetlidir.
  • Erken ilkbahar ve sonbaharda yem sağlar.
  • Yeterli nem ile yaz performansını korur.